Peraturan Rasmi

DARIPADA PelaburanEmas.org

Penyertaan Pemberian Hadiah PelaburanEmas.org dan Peluang Menang 3g Emas GAP.

Sila baca kerana peraturan yang tertera dibawah ini kemungkinan telah dikemaskini tanpa apa-apa notis.

PERATURAN RASMI

TIADA SEBARANG PEMBELIAN DIPERLUKAN UNTUK PENYERTAAN ATAU MENANG. SEBARANG PEMBELIAN TIDAK AKAN DAPAT MENINGKATKAN PELUANG UNTUK MENANG. TERTAKLUK KEPADA SEMUA UNDANG-UNDANG PERATURAN DAN ORDINAN PERSEKUTUAN, NEGERI DAN KERAJAAN TEMPATAN.

PelaburanEmas.org akan buat bayaran melalui Maybank2u sebanyak SATU (1) gram Emas 24K LBMA 999 ke dalam TIGA (3) akaun GAP (Gold Accumulation Program di bawah syarikat Public Gold Marketing Sdn. Bhd.) tiga orang yang diumumkan sebagai Pemenang secara berasingan yang memenuhi syarat pendaftaran di https://pelaburanemas.org/daftar-percuma/  bergantung kepada tempoh yang ditetapkan dalam satu-satu masa.

Bayaran yang dibuat adalah berdasarkan harga 1 gram emas GAP 24K LBMA yang dibeli pada bila-bila masa oleh Penganjur Pelaburanemas.org dan tidak termasuk caj premium untuk tujuan pengeluaran stok. Caj premium perlu dibayar oleh pemenang ketika pengeluaran emas.

Mana-mana peserta yang telah mempunyai akaun simpanan emas GAP LAYAK berkongsi info di Facebook atau mana-mana media sosial TIDAK LAYAK menerima hadiah yang ditawarkan.

Penyertaan Program di PelaburanEmas.org bermula pada 12:01 AM waktu Malaysia pada hari pertama pengumuman sehinggalah nama pemenang diumumkan pada hari yang dipilih dan senarai pemenang akan diperbaharui setiap bulan dan disenaraikan di sini. (“Tempoh Program”).

1. KELAYAKAN: Program “LIKE & SHARE” PelaburanEmas.org (“Program”) terbuka kepada semua rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas (termasuk mereka yang tinggal di luar negara). Pemenang akan tertakluk kepada proses yang digariskan dalam seksyen 3 bertajuk “PILIHAN DAN PEMBERITAHUAN PEMENANG”. Kakitangan dan Pengasas PelaburanEmas.org atau mana-mana sekutu, wakil, perunding, peguam, pengiklanan, perhubungan awam, promosi dan agensi pemasaran serta ahli keluarga terdekat mereka (pasangan, ibu bapa, anak-anak, adik-beradik dan pasangan mereka, tidak kira di mana mereka tinggal) dan mereka yang tinggal di rumah yang sama tidak layak menyertai Program ini. Penyertaan tertakluk kepada Perjanjian Penyertaan tanpa syarat kepada Peraturan Rasmi ini dan keputusan Penaja adalah muktamad dan terikat kepada semua perkara yang berkaitan dengan Program. Penaja mempunyai hak untuk mengesahkan kelayakan Pemenang. Sebarang penyertaan akan dianggap tidak sah jika melanggar Peraturan Program ini (“Peraturan Rasmi”) atau jika dilarang atau dihadkan oleh undang-undang.

2. UNTUK MENYERTAI: Untuk berpeluang memenangi Hadiah Bulanan atau Hadiah Utama, peserta (“Peserta”) boleh menyertai Program semasa Tempoh Program dengan mengisi borang penyertaan dalam talian secara lengkap dan tepat di https://pelaburanemas.org/go/percuma.php (“Laman Web”). Penyertaan adalah TERHAD kepada SATU (1) PENYERTAAN SETIAP PESERTA UNTUK SATU Tempoh Program. Sekiranya lebih daripada satu (1) penyertaan diterima daripada mana-mana satu (1) orang semasa Tempoh Program, penyertaan pertama yang diproses akan dianggap sebagai satu-satunya penyertaan sah yang diterima. Sekiranya berlaku pertikaian mengenai entri, penyertaan yang diterima adalah penyertaan yang dibuat oleh pemegang akaun e-mel sebenar semasa Tempoh Program. Pemegang akaun yang diberi kuasa adalah orang sebenar dengan alamat e-mel yang disediakan oleh penyedia akses internet atau organisasi lain yang bertanggungjawab untuk memberikan alamat e-mel atau domain yang berkaitan dengan alamat e-mel yang dikemukakan.

3. PILIHAN DAN PEMBERITAHUAN PEMENANG: Cabutan Bulanan: Penaja akan memilih satu (1) Pemenang yang berpotensi menggunakan kaedah cabutan secara rawak dari kumpulan semua penyertaan yang layak yang diterima sehingga akhir Tempoh Pemberian dan akan mengecualikan mana-mana peserta yang telah memenangi Hadiah bulanan sebelumnya. Masa dan tarikh cabutan terletak di halaman ini https://pelaburanemas.org/menang-3g-emas. Kemungkinan untuk dipilih sebagai Pemenang adalah berdasarkan kepada jumlah penyertaan yang layak yang diterima sehingga tarikh dan masa cabutan dilakukan. Penaja berhak menunda masa dan tarikh jika jumlah penyertaan didapati tidak menggalakkan. Setiap cabutan akan dibuka kepada orang awam dan dijalankan secara atas talian menggunakan Facebook app Woobox. Peserta tidak perlu hadir secara online untuk menang.

Pemenang setiap Cabutan Hadiah akan dimaklumkan melalui e-mel dan / atau Mesej Facebook dalam tempoh tujuh (7) hari selepas cabutan di mana nama mereka yang dipilih sebagai pemenang akan dibuat semakan agar Peserta itu layak untuk menang.

Jika sebarang pemberitahuan hadiah melalui Facebook Mesej atau E-mel tidak dijawab selepas 3 percubaan, atau jika pemberitahuan e-mel dikembalikan sebagai tidak dapat dikemukakan, atau jika pemenang berpotensi hilang kelayakan atau ditentukan untuk tidak layak atau menolak menerima hadiah dalam tempoh lima (5) hari pemberitahuan, atau enggan atau tidak mematuhi Kriteria Penerimaan yang terperinci di bawah, hadiah akan dilucutkan dan pemenang gantian boleh dipilih secara rawak sekali lagi daripada penyertaan yang layak yang diterima.

4. KRITERIA PENERIMAAN: Pemenang berpotensi harus memberi persetujuan kepada setiap Kriteria Penerimaan berikut untuk dianggap sebagai pemenang rasmi:

A. Menyediakan gambar diri sendiri melalui e-mel ke gi**@pe***********.org dalam format jpeg;

B. Tandatangani Affidavit Kelayakan, Liabiliti & Pelepasan Publisiti (jika dibenarkan oleh undang-undang) dalam tempoh sepuluh (10) hari pemberitahuan (seperti yang dinyatakan dalam tajuk “Pelepasan dan Batasan Liabiliti”); Dan

C. Memberi maklum balas atas permintaan oleh Penaja mengenai apa sahaja komen pemenang Hadiah 1 gram Emas GAP.

5. HADIAH:

a. HADIAH: TIGA (3) Peserta akan menerima SATU (1) gram emas GAP 24K LBMA  percuma setiap seorang. PEMENANG mesti memaparkan sebahagian imej Penyata akaun simpanan emas GAP dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh hadiah itu diberikan. Hadiah 3 gram emas tidak termasuk caj premium pengeluaran atau apa-apa kos seperti pengangkutan, insurans perjalanan, atau sebarang perbelanjaan lain.

b. NILAI HADIAH: Hadiah 1 GRAM EMAS GAP bernilai kira-kira RM200.00 bergantung kepada harga semasa emas GAP pada tarikh transaksi pembayaran 3 X 1 gram emas GAP dibuat.

6. HAD PEMBERIAN: Penaja mempunyai hak untuk menawarkan hanya jumlah hadiah yang dinyatakan oleh Program secara rawak di antara semua tuntutan hadiah yang layak yang belum diberikan. Tidak lebih daripada satu (1) hadiah akan ditawarkan kepada Peserta dan hanya satu (1) hadiah yang akan ditawarkan setiap isi rumah. Pemenang Hadiah akan dikeluarkan dari sebarang cabutan dan tidak akan menerima hadiah lain jika pernah menjadi Pemenang sebelumnya. Pemenang mestilah mendaftar di Public Gold Marketing Sdn Bhd. menggunakan link https://pelaburanemas.org/go/daftar.php atau yang telah mempunyai akaun emas GAP / kod PG.

Tiada bayaran balik atau pampasan yang akan ditawarkan kepada Pemenang sekiranya berlaku pembatalan pendaftaran oleh Public Gold Marketing Sdn. Bhd. Jongkong emas yang dikeluarkan tertakluk kepada stok yang ada di cawangan yang dipilih oleh Pemenang. Hadiah tidak boleh digantikan, ditugaskan, dipindahkan, atau ditebus dengan wang tunai oleh Pemenang. Namun, hadiah 1 gram emas dalam akaun boleh dikeluarkan atau dijual balik kepada sesiapa sahaja termasuk kepada Public Gold Marketing Sdn. Bhd.

Sebarang kos yang perlu dibayar selain daripada yang dinyatakan dalam 5.b. adalah tanggungjawab Pemenang. Tiada cukai GST yang akan dikenakan kepada Pemenang jika mahu menjual balik kepada Public Gold.

Pemenang mestilah merupakan pemegang akaun Facebook dan tiada had usia dalam penyertaan Program. Jika Pemenang adalah anak kecil, Pemenang mestilah didaftar oleh ibu atau bapa atau penjaga yang sah dan Penaja akan mendapatkan butiran emel anak untuk memudahkan Login ke akaun emas GAP.

Sekiranya Pemenang atau rakan Pemenang terlibat dalam tingkah laku yang menjengkelkan (seperti yang ditentukan oleh Penaja mengikut budi bicara mutlaknya), mengancam atau menyalahi undang-undang, atau yang bertujuan untuk mengancam atau mengganggu mana-mana orang lain, atau yang dalam apa jua cara merosakkan atau menjejaskan Reputasi, imej, dan / atau muhibah pelanggan Penaja atau mana-mana perkhidmatan penaja, produk, cap dagangan, tanda perkhidmatan atau logo mana-mana syarikat atau nama individu, Penaja mempunyai hak untuk menamatkan rakan Facebook, dan penyertaan walaupun dengan menggunakan akaun Facebook lain pada masa hadapan akan dibatalkan.

Semua butiran hadiah adalah pada budi bicara mutlak Penaja. Pemenang boleh menghubungi Penaja jika dikehendaki oleh undang-undang untuk pengisytiharan hadiah yang diterima.

7. SYARAT AM: Penaja, dan syarikat-syarikat gabungannya, boleh menghubungi Peserta untuk tujuan pemasaran melalui e-mel, telefon talian tetap menggunakan pendail automatik (yang mana daftar kebenaran bertulis yang diberikan pada masa kemasukan) atau post mengenai penerbitan dan maklumat berkaitan produk, tawaran dan perkhidmatannya. Peserta bersetuju untuk dihubungi dengan cara itu melalui penyertaan Program. Tiada pembelian produk atau perkhidmatan diperlukan untuk menyertai Program atau untuk menang. Pembelian produk atau perkhidmatan yang ditawarkan kepada Peserta tidak akan meningkatkan kemungkinan untuk menang. Peserta boleh menarik balik persetujuan pada bila-bila masa dengan menghantar permintaan e-mel bertulis ke alamat di bawah:

gi**@pe***********.org
Subjek: OPT OUT

Semua Peserta akan berkomunikasi dengan cara yang sopan sepanjang masa semasa penyertaan mereka dalam Program. Penaja berhak untuk membatalkan mana-mana Peserta jika Peserta itu telah terlibat dalam, atau semasa Program melakukan, apa-apa perbuatan yang menurut pertimbangan Penaja, melibatkan keburukan akhlak atau yang menyebabkan Penaja atau Peserta yang lain dihina atau terasa hati, atau yang merosakkan, menafikan atau mencederakan reputasi atau kejayaan Penaja atau produk atau perkhidmatan yang ditawarkannya.

Penaja tidak berhak untuk membatalkan Pemberian selepas diumumkan. Penaja boleh melarang mana-mana Peserta untuk mengambil bahagian di dalam Program atau memenangi hadiah jika, mengikut budi bicara mutlaknya, ia menentukan bahawa Peserta adalah atau telah cuba untuk melemahkan operasi yang sah daripada Program oleh penipuan, hacking, atau lain-lain amalan penipuan dan tidak adil atau mempunyai niat untuk mengganggu, menyalahgunakan, mengancam, atau mengganggu mana-mana Peserta atau Penaja lain.

Kegagalan penaja untuk menguatkuasakan mana-mana terma Peraturan Rasmi ini tidak akan menjadi peruntukan itu diabaikan.

8. PELEPASAN DAN HAD LIABILITI: Dengan menyertai Program ini, Peserta bersetuju bahawa Penaja tidak bertanggungjawab untuk:
A. Apa-apa maklumat yang salah atau tidak tepat, sama ada yang disebabkan oleh Peserta, kesalahan percetakan atau oleh mana-mana kelengkapan atau pengaturcaraan yang berkaitan dengan atau digunakan dalam Pemberian;
B. Kegagalan teknikal apa-apa jenis, termasuk, tetapi tidak terhad kepada kerosakan, gangguan, atau perpecahan dalam talian telefon atau perkakasan atau perisian rangkaian;
C. Campur tangan manusia yang tidak dibenarkan di mana-mana bahagian proses penyertaan Program;
D. Kesalahan teknikal atau manusia yang mungkin berlaku dalam pentadbiran Program atau pemprosesan penyertaan; Atau
E. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, apa-apa kecederaan, kehilangan atau kerosakan apa-apa jenis kepada orang, termasuk kecederaan diri atau kematian atau harta yang mungkin disebabkan secara langsung atau tidak langsung secara keseluruhan atau sebahagian daripada penyertaan Peserta dalam Proram, memuat turun apa-apa bahan, penerimaan, pemilikan atau resit atau penggunaan atau penyalahgunaan mana-mana hadiah.

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan mengambil bahagian dalam Program ini, Peserta bersetuju bahawa Penaja tidak mempunyai sebarang liabiliti untuk, dan akan dianggap tidak berbahaya oleh Peserta terhadap apa-apa tuntutan berdasarkan hak publisiti, fitnah atau pencerobohan privasi. Pihak Penaja tidak bertanggungjawab jika hadiah tidak dapat diberikan kerana pembatalan, penangguhan, atau gangguan perjalanan akibat peperangan, bencana alam, cuaca, atau keganasan.

9. KEBENARAN PUBLISITI: Kecuali jika dilarang oleh undang-undang, pemenang akan memberi kepada Penaja (pemberian yang akan disahkan secara bertulis atas permintaan Penaja), syarikat induknya dan anak syarikatnya, afiliasi, peruncit, pengedar, agensi pengiklanan dan promosi, pembekal, dan mereka yang bertindak menurut kuasa, hak dan kebenaran untuk mencetak, menyiarkan, dan mengedarkan, di seluruh dunia dalam mana-mana media yang diketahui atau kemudiannya dikembangkan, tetapi tidak terhad kepada web seluruh dunia, pada bila-bila masa atau masa, Nama Pemenang, potret, gambar, kota / bandar kediaman, suara, kesamaan, pendapat dan maklumat biografi untuk tujuan pengiklanan, perdagangan dan promosi (termasuk pengumuman nama beliau di siaran televisyen atau radio) tanpa pertimbangan tambahan atau pemberitahuan.

10. TANGGUNGJAWAB: Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Peserta bersetuju bahawa: (1) tiada apa-apa pertikaian, tuntutan dan sebab-sebab tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penyertaan Program ini, Mana-mana hadiah yang diberikan akan diselesaikan oleh Peserta secara individu, tanpa menggunakan sebarang bentuk tindakan undang-undang di Negeri dan / atau Mahkamah Persekutuan di Malaysia (2) apa-apa dan semua tuntutan, pertimbangan, dan anugerah adalah terhad kepada kos saku sebenar yang dikeluarkan, termasuk kos yang berkaitan dengan menyertai Program, tetapi tidak ada bayaran peguam; (3) dalam apa jua keadaan, Peserta dengan ini mengetepikan semua hak tuntutan, ganti rugi tidak langsung, punitif, sampingan dan berbangkit dan apa-apa ganti rugi lain dan  semua hak setelah menyertai Program.

Semua isu dan persoalan mengenai pembinaan, kesahan, penafsiran dan penguatkuasaan Peraturan Rasmi ini, atau hak dan kewajipan Peserta dan Penaja yang berkaitan dengan Pemberhentian akan ditadbir oleh, dan ditafsirkan menurut undang-undang Malaysia, tanpa memberikan sebarang pilihan undang-undang atau konflik undang-undang peraturan mana-mana bidang kuasa lain, yang akan menyebabkan pemakaian undang-undang mana-mana bidang kuasa selain Malaysia. Sekiranya apa-apa tindakan undang-undang dikenakan kepada Penaja, pihak pendakwa akan menanggung semua kos guaman Penaja. Penaja juga berhak memilih mana-mana negeri dalam Malaysia untuk urusan perundangan tanpa perlu mengikut negeri atau negara pendakwa.

11. PRIVASI: Maklumat yang dikumpulkan dari Peserta tertakluk kepada Dasar Privasi Penaja, yang boleh didapati di https://pelaburanemas.org/terma/.

12. SURAT RASMI DAN SENARAI PEMENANG: Untuk salinan Peraturan Rasmi dan nama pemenang dan bandar kediaman [tersedia selama sembilan puluh (90) hari selepas pemilihan Pemenang], layari http://www.pelaburanems.org/pemenang dan pemenang perlu menghantar e-mel permintaan kepada ne**@Pe***********.org

13. PELBAGAI: Mana-mana nama dan alamat yang diperoleh semasa Program ini akan digunakan untuk tujuan mendapatkan perkhidmatan tambahan.

Program ini bukan merupakan tawaran untuk sebarang jualan atau permintaan kepada orangramai di mana keperluan pendaftaran tidak dipenuhi, dan kelayakan anda bergantung kepada syarat Peserta.

PENGIKLANAN INI ADALAH DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN PROMOSI PRODUK DAN PERKHIDMATAN PUBLIC GOLD di Malaysia, Singapura dan Indonesia.

Elak Skim Cepat Kaya Bertopeng Pelaburan Emas.


Ebook 5 Minit Emas: 20 asas emas pelaburan
Ebook 5 Minit Emas: 20 asas emas pelaburan yang amat PENTING elak skim cepat kaya bertopeng pelaburan emas.

This will close in 0 seconds