Harga emas pelaburan Public Gold terus meningkat sejak 31 Mei 2019 ke paras melebihi RM190/g!

Harga emas pelaburan Public Gold terus meningkat sejak 31 Mei 2019 ke paras melebihi RM190/g!

Harga emas Public Gold terus meningkat sejak 31 Mei 2019 ke paras melebihi RM190/g!

Leave a Comment